Kunde- og brugerbetingelserSenest opdateret: d. 2. august 2019
Indholdsfortegnelse
Accept af kunde- og brugerbetingelser
Priser og transaktioner
Bestilling, fakturering og betaling
Hvem kan se dine betalingsoplysninger?
Fortrydelsesret
Abonnementsbetingelser
Betaling af abonnement
Ændring af abonnement
Opsigelse af abonnement
Overdragelse og videresalg af sites
Domæner
E-mailadresser og mailservere
Ved flytning fra andre abonnementsordninger til svift.net
Alt i skyen
Privatliv og ejerskab
Brud på aftalevilkår
Brugerprofil
Forpligtelser
Tro- og loveerklæring
Din accept
Du skal undgå
Support
Dine data
Hvem kan se dit password?
Brugsbetingelser
Begrænsning og ophør af brug
Krænkelse af ophavsret
Ansvar og erstatningskrav
Afsluttende bemærkninger
Først og fremmest tak, fordi du benytter svift.net!
Herunder findes en gennemgang af de retslige vilkår og betingelser, der vedrører dig som bruger af svift.net, og som vi opfordrer dig til at læse grundigt igennem.
Vi har forsøgt at gøre det så enkelt som muligt, men hvis du har spørgsmål eller feedback, er du velkommen til at skrive til os, så har vi nemlig mulighed for at forbedre vores service.
OBS: Vi opdaterer fra tid til anden vores kunde- og brugerbetingelser med justerende ændringer, og det bliver du naturligvis orienteret om, ligesom du vil blive bedt om at acceptere eventuelle opdateringer.
Svift.net er berettiget til at ændre disse betingelser uden varsel. Dog gælder ændringer af forretningsbetingelserne i relation til eksisterende abonnementsaftaler, først ved en fornyelse eller forlængelse af abonnementsaftalen.

Accept af kunde- og brugerbetingelser

Når du benytter svift.net, uanset om du laver sites til dig selv eller andre, eller du er blevet inviteret til et site af en anden bruger, skal du acceptere betingelserne, der er beskrevet i dette dokument.
Betingelserne omfatter køb af services på svift.nets hjemmeside samt brug af svift.nets online services.
Aftalen er indgået mellem dig og Svift.net ApS (svift.net).Du skal være myndig (18+) og have et gyldigt betalings- eller kreditkort for at blive kunde hos svift.net.
Når du accepterer aftalen, giver du dit samtykke til, at de til enhver tid gældende forretningsbetingelser regulerer forholdet mellem dig og svift.net.Din brug og adgang til vores hosting-tjenester, sites, kommunikationsværktøjer, mobile applikationer samt e-handelsværktøjer og andre services, som er tilgængelige via vores site og tilknyttede domæner til svift.net, er omfattet af disse betingelser.
Du kan ikke benytte svift.net uden at acceptere betingelserne, som udgør hele aftalen mellem dig og svift.net og som også gælder, når du bruger vores gratis services og offline sites.
Uanset hvordan du benytter svift.nets services, accepterer du betingelserne, vores privatlivsbestemmelse, samt alle øvrige retslige forhold eller retningslinjer, som vi har lagt ud på hjemmesiden.
Hvis du bruger vores service på vegne af tredjepart, accepterer du disse vilkår på vegne af tredjeparten.

Priser og transaktioner

Du finder information om priser, abonnementstyper og services på vores hjemmeside svift.net. Alle vores priser er inklusive moms.

Bestilling, fakturering og betaling

Når du har gennemført din bestilling, er dit site aktivt, og dit indhold gøres tilgængeligt online hurtigst muligt – der kan dog gå op til et par dage, før dit domæne peger endeligt på svift.net.
Du kan kun betale med betalings- og kreditkort. Følgende betalings- og kreditkort accepteres: Mastercard, Visa/Dankort og American Express.OBS: Ved bestilling tilmeldes du svift.nets automatiske kortbetaling, som betyder, at dit abonnement automatisk fornyes med en ny abonnementsperiode umiddelbart efter fristen for dit opsigelsesvarsel udløber. På den måde undgår du, at dit site ophører med at eksistere og dit indhold slettes. Du er selv ansvarlig for at opdatere din til enhver tid aktive e-mailadresse og de betalingskortoplysninger, der er tilknyttet din brugerkonto og dine sites (hjemmesider).

Hvem kan se dine betalingsoplysninger?

Vi bruger tredjepart til sikker håndtering af alle betalinger, og efter transaktionen håndteres dine oplysninger sikkert via Stripe, som du kan læse mere om her https://stripe.com/dk.Du kan genbruge dine betalingsoplysninger til køb af andre sites/abonnementer, men det kræver din tilladelse.
Håndteringen af data sker i overensstemmelse med EU’s Persondataforordning.

Fortrydelsesret

Et køb kan fortrydes jf. reglerne i forbrugeraftalelovens § 18. Fortrydelsesfristen er 14 dage, hvor fristen regnes fra den dag, du har indgået aftalen. Du har efter forbrugeraftaleloven krav på en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse eller service. Fortrydelsesfristen begynder først, når du har modtaget disse oplysninger på skrift (på papir eller e-mail).
Du skal være opmærksom på, at domæner købt hos UNOEURO gennem svift.net ikke kan annulleres, og derfor ikke er omfattet af fortrydelsesretten.
Når du accepterer vores betingelser, giver du dit samtykke til, at dit svift.net-abonnement igangsættes umiddelbart efter oprettelse og/eller betaling af det bestilte abonnement (aktivering af dit site). Når fortrydelsesfristen er udløbet kan abonnementet ikke længere annulleres, men det kan naturligvis opsiges i henhold til disse betingelser. Mere om det i afsnittet Opsigelse af abonnement.

Abonnementsbetingelser

Dit abonnement på svift.net løber i 12 måneder og betales forud. Ønsker du ikke at forny dit abonnement, skal du opsige det senest 14 dage inden betalingen for næste periode opkræves. Bemærk, at du ikke får pengene tilbage for den eventuelle resterende tid af abonnementsperioden. Gebyrer som f.eks. afgifter til domæner tilbagebetales ikke.

Betaling af abonnement

Alle abonnementer betales forud.
Du vil modtage et varsel per e-mail 30 dage før den årlige indbetaling til dit abonnement finder sted. Hvis en betaling ikke kan gennemføres – uanset årsag – modtager du en e-mail, hvori du bliver bedt om at ændre dine betalings- eller kreditkortoplysninger. Vores system vil herefter forsøge at gennemføre betalingen efter henholdsvis en (1), tre (3) og igen fem (5) dage efter det forrige forsøg. Opdaterer du ikke dine betalings- eller kreditkortoplysninger inden for fem (5) dage efter den første meddelelse, forbeholder vi os retten til at tage sitet offline. Hvis betalingen ikke er gennemført senest 90 dage efter den første meddelelse, lukker vi dit site uden yderligere varsel – og kan ikke garantere, at dit indhold kan genskabes.
OBS: Vi betragter ikke manglende betaling som en opsigelse af et abonnement.
Du kan anvende flere forskellige betalingskort til dine sites abonnementer. Vores udbyder registrerer indtastede oplysninger, så du kan anvende dem til at aktivere flere hjemmesider med.

Ændring af abonnement

Det koster ikke noget at ændre abonnementsform hos os. Du kan til hver en tid vælge en anden abonnementstype.
Når du opgraderer dit abonnement, skal du kun betale det som den dyrere pakke koster i den sidste del af den indeværende periode og fremadrettet. Startdatoen for dit nye abonnement vil fortsat regnes fra den dato, du først tegnede det.
Vælger du en billigere abonnementsform træder ændringen derimod først i kraft ved dit nuværende abonnements udløb.

Opsigelse af abonnement

Dit abonnement på svift.net løber i 12 måneder, men kan til enhver tid opsiges med 14 dages varsel. Et abonnement kan kun opsiges via Indstillinger i vores system, og såfremt du ønsker at opsige abonnementet, inden det forlænges, skal du opsige abonnementet senest 14 dage inden betalingen for næste periode opkræves. Bemærk, at du ikke får pengene tilbage for den eventuelle resterende tid af abonnementsperioden. Gebyrer som f.eks. afgifter til domæner tilbagebetales ikke.
Når opsigelsen træder i kraft vil vi muligvis skulle bruge yderligere oplysninger om dig, så vi kan overdrage ejerskabet af domæne(r) tilbage til dig. Hvis du ønsker at få tilbageført domænet til dig, før dit nuværende abonnement ophører, så tag kontakt til os på contact@svift.net – så sørger vi for, at domænet frigives inden datoen for udløbet af dit nuværende abonnement.
OBS: Dette betyder ikke, at vi refunderer beløbet for den tilbageværende periode, og du mister herved muligheden for at tilgå dit site via svift.net.
svift.net kan til enhver tid opsige et abonnement med 30 dages varsel, hvis den pågældende abonnementsform udgår. I sådanne tilfælde vil du få udbetalt en eventuel difference for den resterende abonnementsperiode.

Overdragelse og videresalg af sites

Du kan overdrage ejerskabet af dit site til en anden svift.net-bruger. Det kræver blot den anden brugers godkendelse af overdragelsen, og at et gyldigt betalingskort tilknyttes sitets igangværende abonnement.
Du må gerne videresælge hjemmesider, du har lavet gennem svift.net, enten via overdragelse til en ny ejer, eller hvor du forbliver ejer af sitet og f.eks. modtager betaling for vedligeholdelse af hjemmesidens indhold. Hvis du ønsker muligheden for at have flere offline sites, end det maksimale antal, som er angivet i systemet, så kontakt os angående en eventuel partneraftale, som også kan udløse en rabat, hvis dit engagement/videresalg er omfattende nok – hvilket er en skønssag, som vil blive vurderet af vores administration.

Domæner

Når du har abonnement på svift.net, kan du tilknytte et eller flere domæner til dit site, og vælge hvilket der skal være dit primære domæne. Administration af domæner sker via Indstillinger. Du kan også tilføje/administrere dine egne DNS-records, under Indstillinger for dine domæner. Det har vi gjort for at give dig bedre kontrol og fleksibilitet, f.eks. i forhold til din egen mailserver.
Det er ikke muligt at fortryde en bestilling af et domæne, da domæners afgifter betales på årlig basis. Dette gælder også fejlregistrering af domæner, herunder stave- og tastefejl. Ved domænebestilling erklærer du som registrant af domænet, at du er indforstået med, at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller strider mod gældende lovgivning.
svift.net oprettes som domænets proformaejer, og det er vores hosting-service, som er ansvarlig for registrering/overførsel af dit domæne. Det er selvfølgelig dig, der ejer dit domæne, samt din hjemmesides indhold, og hvis du opsiger dit abonnement hos svift.net, overdrager vi både domæne(r) og indhold til dig. Domænet ligger hos svift.net så længe du er abonnent hos os, fordi vi skal have kontrol med de primære dele af domænets redelegering. Det skyldes vores nuværende systems begrænsninger, men vi arbejder på en registreringsform, der i fremtiden vil betyde, at du kan stå som registrant på f.eks. DK-hostmaster af dit .dk-domæne bestilt gennem svift.net.
Overfører du et eksisterende dk-domæne, står du som ejer hos DK-hostmaster og betaler det årlige gebyr. Bestiller du derimod et nyt domæne gennem svift.net, vil svift.net blive set som proformaejer og betale det årlige gebyr til DK-hostmaster.

svift.net kan under ingen omstændigheder ansvarligholdes for tab i forbindelse med oprettelse/flytning af domænenavn(e). Du er forpligtet til at kontrollere om oprettelsen eller flytningen af domænet har fundet sted og skal rette henvendelse til svift.net, såfremt det ikke er tilfældet.
Når du køber et domæne, kan der gå op til to (2) hverdage – og i visse tilfælde længere tid – fra du har afgivet bestillingen til domænet er endeligt aktiveret. Vi tager forbehold for domæner, der fremgår som værende ledige, og viser sig ikke at være det. Det skyldes, at tilbagemeldinger på forespørgsler hos de forskellige TLD-administratorer kan være mangelfulde.

E-mailadresser og mailservere

Vi har gjort det nemt at bruge Google for Work, eller G Suite (Gmail, Drive, Docs m.m.), til at håndtere dine e-mails https://gsuite.google.com/. At tilbyde en sikker og spamfri mailservice er en meget stor opgave. Derfor foretrækker vi at gøre det vi er bedst til og samarbejde med eksperter i forhold til mailhåndtering, og dermed være i stand til at tilbyde vores kunder stabile services til håndtering af e-mail. Vi giver dig en nem måde at lave og administrere dine hjemmesider på, men mailserveren er ikke en del af dit svift.net-abonnement.Vi har dog gjort det nemt at ændre DNS-records under Indstillinger for dit domæne. Så hvis du/I har en eksisterende mailserver, kan du nemt tilknytte den til et svift.net-site.

Ved flytning fra andre abonnementsordninger til svift.net

I forbindelse med flytning af et eksisterende domæne til svift.nets platform gør vi opmærksom på følgende: Svift.net kan ikke på vegne af brugeren opsige et abonnement hos en anden udbyder. Det er alene brugerens ansvar at få ophævet evt. aftaler og betalingsordninger knyttet til domænet og sikre sig at dette sker til rette tid.

Alt i skyen

Vi anvender Google Cloud (https://cloud.google.com/) samt andre services i vores infrastruktur til håndtering af filer, da vi gerne vil garantere vores kunder sikker håndtering og opbevaring af filer. Vi yder ikke support på tjenester til tredjepart, men vi deler informationer på vores site omkring mulighederne, og vi henviser til disse services hjemmesider for nærmere information.

Privatliv og ejerskab

Privatliv og beskyttelse af personfølsomme data er særligt vigtigt ikke mindst i forhold til persondataloven*. Vi deler ALDRIG personlige oplysninger med tredjepart, medmindre at kunden/brugeren giver særlig tilladelse hertil – eller hvor det kræves af myndighederne.
Kunderne registrerer deres hjemmesider gennem os, og vi kommer til at stå som registrant/proforma ejer af deres domæne, men det er svift.nets kunder, der ejer deres domæner, og de kan til enhver tid opsige deres abonnement, hvorefter vi overdrager rettighederne af domænet tilbage til dem.
Det er vores kunder, som ejer deres data og filer. Vi benytter aldrig kunders indhold/data til andet end internt brug og forbedringer af systemet. Kunden (ejeren) af et site har mulighed for at eksportere data/filer ved opsigelse af et abonnement. Det er i den forbindelse op til kunden (ejeren) selv at tage de fornødne sikkerhedskopier af data/filer og gennemføre eksportering af disse. Skal svift.net assistere hermed, vil det i så fald ske ved faktureret timebetaling.
*Persondataloven er den EU-lov, som handler om, hvornår og hvordan personoplysninger må behandles. Som hovedregel gælder persondataloven for al elektronisk behandling af personoplysninger, men også for manuel behandling af personoplysninger, der er indeholdt i et register.

Brud på aftalevilkår

Din manglende overholdelse af betingelserne kan medføre, at din profil hos svift.net lukkes øjeblikkeligt og uden varsel.
Vi kan efter eget skøn til enhver tid og uden forudgående varsel eller ansvar over for dig, blokere, begrænse, annullere, suspendere eller opsige din adgang til hele eller dele af svift.net. Det har dog aldrig været nødvendigt, og det håber vi heller ikke, at det bliver. Kontakt os, hvis du mener, ​​at vi har fjernet din adgang ved en fejl, og du vil få oplyst årsagen. Er der tale om en fejl, genopretter vi naturligvis din adgang, og sørger for, at du ikke mister nogen af ​​dine data.

Brugerprofil

Du skal oprette en brugerprofil for at bruge vores services.
Kun du bør kende den adgangskode, du benytter sammen med din e-mailadresse for at logge ind i systemet, og vi anbefaler, at du kun giver folk, du har tillid til adgang til din profil og dine indstillinger. Alle aktiviteter, der finder sted med din brugerprofil eller på din hjemmeside, er dit ansvar.
De profiloplysninger, du giver os, skal være dine egne (eller virksomhedens) og være korrekte og fuldstændige.

Forpligtelser

Kunder og brugere har ansvar for det indhold, der udgives på deres sites. svift.net kan ikke stilles til ansvar for ulovligt eller krænkende indhold på kundens hjemmeside. Det er vores kunders og brugeres ansvar, at materialet, som anvendes på deres hjemmesider, overholder regler for copyright og at eventuelle ophavsretindehavere krediteres på passende vis i indholdet, og i forhold til gældende lovgivning.

Tro- og loveerklæring

For at bruge vores services er der visse forpligtelser og vilkår, du skal acceptere.Blandt andet skal du være myndig (18+ år), have indfødsret eller lovlig opholdstilladelse i landet for at benytte vores services.
Derudover skal du eje alle rettigheder til (eller have tilladelse til at anvende) det indhold, du uploader eller udgiver via vores services. Du skal sikre, at sådant indhold er lovligt og pålideligt, og at alt, hvad du gør med det (eller lader dine slutbrugere gøre), er lovligt ifølge dansk lov.

Accept

Du giver ved bestilling din tilladelse til, at vi kan bruge din hjemmeside i vores salgsfremmende aktiviteter og til at bestemme, hvorledes vores services gennemføres.

Du skal undgå

Helt grundlæggende ser vi bare gerne, at du opfører dig pænt og undgår at gøre noget, der kan skade os og/eller andre.
Med til det hører, at du ikke må kopiere vores materiale, bruge indhold på en ulovlig eller skadelig måde, benytte vores services eller indhold på en platform eller en hjemmeside, der ikke er leveret af svift.net, give urigtige oplysninger, misbruge vores services eller på anden måde krænke andres rettigheder eller gældende lov.
Derudover må du ikke konstruere sites, som fremstår med svift.net som afsender af indholdet, eller på anden vis har til formål at skade vores service. Hvis der er noget du er utilfreds med ved vores produkter, så beder vi dig tage kontakt til os på contact@svift.net. Så vil vi vende tilbage hurtigst muligt.
Manglende overholdelse af hvilken som helst af disse betingelser kan medføre, at vi annullerer din profil og lukker dit abonnement.

Support

Support hos svift.net foregår udelukkende gennem applikationen, og du kan kontakte os i supportens åbningstid. Hvornår supporten er åben vil fremgå tydeligt. Vi har designet systemet sådan, at størstedelen af supporten foregår direkte i programmet, mens du bruger det, når du har brug for det.
Vi er et lille team, men bestræber os på at give alle en god support.
Vi gør os også umage for at besvare dine henvendelser hurtigst muligt. Bemærk, at der kan gå op til 48 timer på hverdage (2 arbejdsdage) ved henvendelser på e-mail vedrørende support.

Dine data

Vi indsamler følgende persondata:
Dit fulde navn – anvendes til oversigter og intern kommunikation med andre brugere i vores system og til tekstforfatter(ne) af dit digitale indhold.
Din e-mailadresse er det sikkerhedsmæssige omdrejningspunkt for din profil, og er samtidig det ID, du logger ind med. Vi deler aldrig din e-mailadresse med andre.
Hvis du er en virksomhed, så indsamler vi desuden dit firmanavn og CVR-nr. til brug i forbindelse med fakturering.
Ved opsigelse af et abonnement kan der være situationer, hvor vi skal bruge yderligere oplysninger fra dig, i forbindelse med overdragelsen af et domæne tilbage til dig.
Vi indsamler ikke dine betalings- eller kreditkortoplysninger direkte. Vi bruger en sikker tredjepartstjeneste, Stripe, til håndtering af alle transaktioner, og gemmer ikke dine betalingsoplysninger. På den måde undgår vi, at de kan misbruges af andre.
Vi benytter og deler aldrig de personlige oplysninger, som du har givet os, på måder, som ikke er beskrevet ovenfor, medmindre det bliver påkrævet af myndighederne. Al datahåndtering sker som tidligere nævnt i overensstemmelse med Persondataforordningen.

Hvem kan se dit password?

Ingen kan se dit password. Vi opbevarer dit password krypteret, så ingen kan læse det – heller ikke svift.net. Det er dit ansvar at holde dit password og andre personlige informationer fortrolige, så det kun er dig selv, der har adgang til svift.nets services.
Hvis du bliver opmærksom på uberettiget brug af din profil eller et andet brud på din sikkerhed, skal du kontakte svift.net hurtigst muligt.
Hvis du glemmer dit kodeord, sender vi et sikkert link til din e-mailadresse, så du kan forny det. Du kan også selv nulstille din adgangskode, så du ved, at kun du har adgang.

Brugsbetingelser

Du forpligter dig til at give korrekte og fyldestgørende oplysninger i forbindelse med oprettelsen af din profil på svift.net. Du accepterer i den forbindelse at modtage juridisk bindende meddelelser via den oplyste mailadresse. Det er dit ansvar løbende at opdatere dine kontakt- og kortoplysninger, således at svift.net til enhver tid kan kontakte dig og forlænge dit abonnement. Manglende opdatering af dine oplysninger anses som en væsentlig misligholdelse fra din side.
Alle gratis services såsom Free sites indeholder som standard svift.nets logo med et link til svift.net. Det er muligt at fjerne det, hvis du har et betalt abonnement. Endvidere vil et Free site have et subdomæne til svift.net, således at domænet følger strukturen: ditsite.svift.net
Det er ikke tilladt at benytte svift.net til deling af ulovligt materiale, herunder materiale som du ikke har ret til at offentliggøre eller lagre. Det gælder både billeder, film, links, tekster med mere. Ligeledes må de sider, du opretter med svift.net ikke indeholde anstødeligt materiale, herunder porno, pornobilleder, “hadesider”, og i øvrigt alt indhold som svift.net vurderer, er anstødeligt. Sådanne sites vil automatisk blive lukket ned uden varsel og uanset om du er betalende abonnent eller ej, og hvad enten du alene eller et begrænset antal personer har adgang til materialet.
svift.net refunderer ikke dit abonnement, såfremt dit site lukkes på grund af anstødeligt eller ulovligt materiale. Du alene er ansvarlig for alt indhold (information, data, tekst, software, musik, lyd, fotografier, grafik, video og andet), som du placerer på dit site via svift.net, samt at dette ikke er i strid med dansk eller international lov. svift.net kontrollerer ikke indholdet før udgivelse, og er ikke ansvarlig for kvaliteten og lovligheden af dette.

Begrænsning og ophør af brug

svift.net kan til enhver tid ud fra eget skøn og uden forudgående varsel eller ansvar over for dig blokere, begrænse, annullere, suspendere eller opsige din adgang til hele eller dele af svift.net
svift.net er berettiget til at hæve aftalen, hvis du misligholder aftalen helt eller delvist. Som væsentlig misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af de forpligtelser, der påhviler dig i henhold til betingelserne.
Såfremt svift.net ikke kan advisere dig eller forny dit abonnement, som følge af din manglende opdatering af kontakt- og/eller kortoplysninger, kan svift.net uden varsel indstille leveringen af services til dig, i henhold til betingelserne.

Krænkelse af ophavsret

svift.net undersøger alle anmeldelser om krænkelse af ophavsret og vil, når det sømmer sig, opsige abonnenter, der krænker andres intellektuelle ejendomsret.
Hvis du mener, at dit arbejde er blevet anvendt eller kopieret på en måde, der krænker din copyright, på svift.net eller på websteder, der er tilknyttet, bedes du rette skriftlig henvendelse om den påståede krænkelse af din ophavsret til contact@svift.net med emnet ”Ophavsret”. Din mail skal indeholde følgende:
o En elektronisk underskrift af den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ​​den aktuelle ophavsret, der angiveligt er blevet krænket.
o En beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede materiale, som du hævder er blevet krænket samt identifikation af, hvilket indhold i dette materiale, du hævder krænker din ophavsret, og som du anmoder om bliver fjernet eller hvortil du forventer, at adgangen annulleres.
o Oplysning om, hvor på et svift.net-site det indhold, som du hævder er blevet krænket, befinder sig.
o Kontaktinformation, der gør det muligt for svift.net at kontakte dig, herunder e-mailadresse, telefonnummer, foruden din fysiske adresse.
o En tro- og loveerklæring fra dig om, at oplysningerne i din meddelelse er korrekte, og under strafansvar for mened, at du er indehaver af ophavsretten eller bemyndiget til at handle på vegne af indehaveren af den aktuelle ophavsret.

Ansvar og erstatningskrav

Nedenstående ansvarsfraskrivelse gælder, medmindre andet følger af ufravigelige regler i dansk ret.
svift.net fraskriver sig enhver skade og ethvert tab, som du måtte lide i forbindelse med dit abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for adgang til din profil, uanset årsagen hertil, medmindre svift.net har handlet forsætligt til skade for dig.
Der tilstræbes en oppetid på 100 procent, men svift.net påtager sig intet ansvar herfor. Der tages endvidere forbehold for, at der ved vedligeholdelse og opdatering af serverklient kan forekomme nedetid.
svift.net fraskriver sig således ansvaret for direkte og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, tab af data og retablering af data.
Hvis svift.net skulle blive holdt ansvarlig for dit brug, er ansvaret begrænset til et beløb svarende til den betalte abonnementspris for den gældende abonnementsperiode.

Afsluttende bemærkninger

Tak fordi du læste vores betingelser til ende!
Hvis der er noget, du mener, at vi har overset eller glemt i vores betingelser og/eller online kommunikation, som du mener, vi bør tage hånd om, opfordrer vi dig til at kontakte os – skriv “Betingelser” som emne/subject.
Afslutningsvis vil vi gerne fremhæve, at vi er glade for og sætter pris på, at du er interesseret i vores services, og vi håber, at du opnår fuld tilfredshed med dit site på svift.net.
De bedste hilsner
Team svift.net
Lav din næste hjemmeside med svift.net
Svift.net ApS | Telegade 1, 2630 Taastrup